Coordinador del PACT-Andorra i Tècnic del GEPT (Grup d’Estudi i Protecció del Trencalòs a Catalunya)

Naturalista i tècnic de fauna dedicat al seguiment, conservació i divulgació de la fauna dels Pirineus. Especialitzat en rapinyaires i grans ocells necròfags compta amb gairebé 20 anys d’experiència en la feina de camp, l’estudi i la conservació de la fauna salvatge. Ha dedicat gran part de la seva vida professional a espècies tan emblemàtiques com el trencalòs, l’aufrany, el voltor comú, el duc o el mussol pirinenc. D’altra banda també es dedica a la divulgació i l’educació ambiental en temes de fauna i natura, com a guia, professor i conferenciant.

 

Ministeri de Medi Ambient i Sostenibilitat

La Unitat de Fauna del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat s'encarrega del seguiment poblacional i sanitari de les diverses espècies d'animals salvatges que podem trobar al nostre país, coordina i gestiona la caça i l'aplicació dels plans de caça.

D'altra banda, aquest departament té les competències relatives a la importació i l'exportació, el transport i la tinença d'exemplars animals no autòctons.

 

La missió del Cos de Banders, com a estructura de protecció i de conservació del medi natural al servei de la comunitat, consisteix fonamentalment a garantir la conservació i la protecció del patrimoni natural i vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de caça i de pesca i de totes les altres normes que es refereixin a l'equilibri ecològic i al patrimoni natural.

El Cos de Banders també realitza treballs de caràcter tècnic relacionats amb el patrimoni natural, la conservació i el seguiment de la fauna en col·laboració amb les àrees de l'Administració general que en tenen les competències compartides.

 

L'Associació per a la Defensa de la Natura (ADN) va neixer l'any 1986 com a resultat de la preocupació d'un grup de persones pel medi ambient. És una organització que té com a objectius la protecció i l'estudi de la natura a Andorra.

L'ADN pretén assolir els seus propòsits mitjançant tres línies bàsiques d'actuació: CONSERVACIÓ, RECERCA, i DIVULGACIÓ.

ADN és una Organització No Governamental (ONG) sense ànim de lucre, autoritzada pel Decret 105/B/86. El seu àmbit d'actuació és el principat d'Andorra.

 

Back to top